Authorสุตมัย ศรีสุข
Titleความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และครั้งที่สอง / สุตมัย ศรีสุข
Imprint [กรุงเทพฯ : ก้าวหน้าการพิมพ์, c2516]
Edition พิมพ์ครั้งแรก
Descript 2 เล่ม (ลำดับเลขหน้าต่อกัน)

SUMMARY

บรรยายจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่ 1 จนถึงจุดจบของครั้งที่ 2 ในลักษณะของการบอกเล่าประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับการวิเคราะห์และเชื่อมโยงประเด็นทางกฎหมาย-นโยบายการต่างประเทศและระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องสนธิสัญญาและกฎข้อบังคับด้านสันติภาพ มีการวิเคราะห์วิกฤติการณ์สำคัญและความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจ ทั้งยังเชื่อมโยงให้เห็นความเป็นเหตุและผลและเหตุการณ์สำคัญทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 ก่อนเข้าเนื้อหาส่วนอารัมภบท ปรากฏหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาต่างประเทศออกโดยกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส ระบุการรับรอง ดร. สุตมัย ศรีสุข เป็นนักเรียนทุนในความอุปการะของรัฐบาลฝรั่งเศส


สงครามโลก ค.ศ. 1914-1918 สงครามโลก ค.ศ. 1939-1945 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)327 ส44คCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)327 ส44คCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)327 ส44คCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)327 ส44คCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)327 ส44คCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)327 ส44คCHECK SHELVES
Political Science Library327 ส771คMISSING
Political Science Library327 ส771คCHECK SHELVES
Political Science Library327 ส771คCHECK SHELVES
Political Science Library327 ส771คCHECK SHELVES