Authorธเนศวร์ เจริญเมือง, 2494-
Titleอุดมการสังคมนิยมประชาธิปไตยเพื่ออนาคต / โดย ธเนศวร์ เจริญเมือง, กมล ฐิติบุญสุวรรณ
Imprint กรุงเทพฯ : ฝ่ายการเมือง ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย, 2517
Descript 73 หน้า

ประชาธิปไตย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)321.8 ธ155อCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)321.8 ธ155อCHECK SHELVES