Authorสายหยุด เกิดผล
Titleอนาคตของไทย / โดย สายหยุด เกิดผล และ สมชัย รักวิจิตร
Imprint กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2518
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 436 หน้า

CONTENT

ปัญหาของการดำรงอยู่ของชาติ -- ปัญหาพื้นฐานที่ก่อให้เกิดการขัดแย้งในสังคมไทย -- การแทรกซึมบ่อนทำลายและการก่อความไม่สงบของคอมมิวนิสต์ -- เหตุการณ์วุ่นวายและความรุนแรงต่างๆ ในเมือง -- พื้นฐานของความสับสนในเรื่องอุดมการณ์ประชาธิปไตย สังคมนิยม คอมมิวนิสต์หรือเผด็จการฟาสซิสต์ -- สิ่งที่ประชาชนต้องการและไม่ต้องการ -- ทางเลือกของไทย -- ใครจะเป็นผู้ดำเนินการ -- ไทยจะต้องเทอดไทย


ไทย -- การเมืองและการปกครอง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)320.9593 ส26อCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)320.9593 ส26อCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)320.9593 ส26อCHECK SHELVES
Political Science Library320.9593 สอCHECK SHELVES
Political Science Library320.9593 สอCHECK SHELVES
Political Science Library320.9593 สอCHECK SHELVES
Political Science Library : Chamnan Collectionชท 00056LIB USE ONLY