Authorสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
Titleการปรับแก้สถิติการตายและตารางชีพสำหรับประเทศไทย 2507-2527 / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, ชุตินาฏ บุญพวง
Imprint กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2529
Descript 92 หน้า : แผนภูมิ ; 28 ซม

พยากรณ์ประชากร สถิติชีพ ประชากร การตาย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)312.2 ส761กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)312.2 ส761กCHECK SHELVES
Population Information Centerต.76/สก/2507-2527/ฉ.1LIB USE ONLY