Authorมนัส สุวรรณ
Titleความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มด้านโครงสร้างของประชากรในประเทศไทย / มนัส สุวรรณ
Imprint เชียงใหม่ : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528
Descript iv, 83 หน้า : แผนที่, แผนภูมิ ; 29 ซม

ประชากรศาสตร์ -- วิจัย การย้ายถิ่นภายในประเทศ -- ไทย พยากรณ์ประชากร ไทย -- ประชากร

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)312 ม164คCHECK SHELVES