Titleรายงานลักษณะแรงงานและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ของเยาวชน ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และศูนย์พัฒนาอาชีพ ตำบลซำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี / กองวิจัยและประเมินผล กรมการพัฒนาชุมชน
Imprint กรุงเทพ : กรม, [25--]
Descript 84 หน้า

SUBJECT

  1. โครงการศูนย์พัฒนาอาชีพเยาวชน
  2. การพัฒนาคน
  3. เยาวชน -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)309.263 ก27รรCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)309.263 ก27รรCHECK SHELVES