Authorจักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ
Titleลำพูน : เมืองบริวารของเชียงใหม่? โครงการที่รอการตัดสินใจของรัฐบาล / โดย จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ (และ) ทวี สวนมาลี
Imprint กรุงเทพ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2520
Descript 190 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

ผังเมือง ลำพูน -- ผังเมือง ลำพูน -- ประชากร

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)309.262 จ111ลCHECK SHELVES
Political Science Library309.262 จ216ลCHECK SHELVES