Titleรายงานการประเมินผลเยาวชนผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สำนักงานศูนย์พัฒนาชุมชนเขต 9 จังหวัดยะลา ทำการประเมินผลระหว่าง 10-23 ก.ย. 2518 / กองวิจัยและประเมินผล กรมการพัฒนาชุมชน
Imprint [กรุงเทพฯ : กรม, 2519]
Descript 71 หน้า

เยาวชน -- การฝึกอบรม การพัฒนาชุมชน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)309.25 ก27รตCHECK SHELVES