Authorการประชุมสัมมนาทางวิชาการ บทบาทของครูต่อการพัฒนาชนบท : (2527 : กรุงเทพฯ)
Titleบทบาทของครูต่อการพัฒนาชนบท : การประชุมสัมมนาทางวิชาการ วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2527 ณ หอประชุมคุรุสภา / จัดโดย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย, คุรุสภา
Imprint กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์, 2528
Descript 177 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

การพัฒนาชนบท ครู

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)307.72 ก485บCHECK SHELVES