Titleสรุปสาระสำคัญของโครงการศึกษาเพื่อการวางแผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณ 7 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ มหาสารคาม ยโสธร. / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Imprint กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2526
Descript เล่ม : แผนที่

การพัฒนาชนบท ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ภาวะสังคม ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ภาวะเศรษฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)307.7 ว32สรCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)307.7 ว32สรCHECK SHELVES