Authorประเทือง เครือหงส์
Titleชาวน้ำ (ชาวทะเล) ในเมืองไทย / ประเทือง เครือหงส์
Imprint กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2519
Descript 175 หน้า

ชนกลุ่มน้อย ชาวเล -- ความเป็นอยู่และประเพณี

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)301.45 ป1711ชCHECK SHELVES
Fine & Applied Arts LibraryJC311 ป17ช 2539CHECK SHELVES