Titleวิวาทะ (ความเห็นไม่ตรงกัน) ระหว่าง ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช กับ ท่านพุทธทาสภิกขุ / รวบรวมโดย อรุณ เวชสุวรรณ
Imprint กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2527
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 231 หน้า

พุทธศาสนา -- คำถามและคำตอบ สุญญตา -- คำถามและคำตอบ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.35 ว745CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.35 ว745CHECK SHELVES