Authorพร้อม สุทัศน์ ณ อยุธยา
Titleการฝังรากฐานพระพุทธศาสนาลงที่บ้าน "คูบัว" อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชถึงพระเจ้ากนิษกะ จาก พ.ศ. 273-703 / พร้อม สุทัศน์
Imprint พระนคร : แพร่พิทยา, [25--]
Descript 239 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

พุทธศาสนา -- ไทย -- ประวัติ โบราณคดี -- ไทย -- ราชบุรี คูบัว (ราชบุรี)

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.309 พ17กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.309 พ17กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.309 พ17กCHECK SHELVES
Dharma Centre Libraryพ.31-57LIB USE ONLY