Authorน้อย พงษ์สนิท
Titleปรัชญาจีน / น้อย พงษ์สนิท
Imprint เชียงใหม่ : โครงการตำรามหาวิทยาลัย ห้องจำหน่ายหนังสือ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528
Descript 124 หน้า

ปรัชญาจีน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)181.11 น364ปCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)181.11 น364ปCHECK SHELVES
Law Library (4th Floor)B126 น19ป 2528CHECK SHELVES