Titleอนุสรณ์งานศพนายอารีย์ ลีวีระ
Imprint พระนคร : โรงเรียนไทยพณิชยการจำกัด, 2506
Descript 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ

CONTENT

เรื่องของหนังสือพิมพ์เมืองไทย -- ปาจิณผู้รักมนุษยชาติเหนือสิ่งอื่นใด -- ชีวประวัติของหลู่ซิ่น


หลู่ ซิ่น ค.ศ. 1881-1936 ปา จิน ค.ศ. 1905-2005 หนังสือพิมพ์ -- ไทย หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 อส231CHECK SHELVES