Authorศรีวิสารวาจา, พระยา, 2439-2511
Titleพระธรรมเทศนายสภิวัฒนกถา / พระยาศรีวิสารวาจา
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, 2511
Descript 113 หน้า : ภาพประกอบ

ศรีวิสารวาจา พระยา 2439-2511 รวมเรื่อง ธรรมเทศนา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 ศ173พCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 ศ173พCHECK SHELVES