Titleที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ ดร. ภิญโญ บัวทอง ... 8 มีนาคม 2520
Imprint [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2520
Descript 85 หน้า : ภาพประกอบ

CONTENT

ความรู้เรื่องโรคไตสำหรับประชาชน -- การ์ตูนการเมืองกับการสอนสังคมศาสตร์ / แปลโดย ภิญโญ บัวทอง -- ขบวนการแก้จน / โดย ประยูร จรรยาวงษ์


ภิญโญ บัวทอง 2478-2519 ไต -- โรค สังคมศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน หนังสืออนุสรณ์งานศพ การ์ตูน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 ทภ37CHECK SHELVES