Titleอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายดัด สุทธิพิบูลย์ 29 ธันวาคม 2512
Imprint นนทบุรี : โรงพิมพ์สถานสงเคราะห์หญิงปากเกร็ด, 2512
Descript 139 หน้า

CONTENT

ตำราอาหาร / โดย ม.ล. เติบ ชุมสาย -- ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา / โดย สยม รัตนวิจิตร์ -- การพูดปดหรือโกหก / โดย จำเนียร คันธเสวี


การปรุงอาหาร จิตวิทยา การบริหารงานบุคคล หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)089.593 อก154CHECK SHELVES