Authorการสัมมนาเรื่อง หนังสืออ่านสำหรับเด็กกลุ่มอายุ 11-16 ปี (2509 : พระนคร)
Titleหนังสืออ่านสำหรับเด็กกลุ่มอายุ 11-16 ปี : รายงานการสัมมนา ณ ศูนย์วัสดุการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 28 พฤศจิกายน-13 ธันวาคม 2509 / จัดโดย คณะกรรมการฝ่ายวัฒนธรรมของคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
Imprint พระนคร : กรมวิชาการ, 2510
Descript 295 หน้า ; 26 ซม

วรรณกรรมสำหรับเด็ก เด็ก -- หนังสือและการอ่าน

LOCATIONCALL#STATUS
Education Library : Curiculum Lab808.02 อ121หCHECK SHELVES