Authorการสัมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 4 : 2528 : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช)
Titleรายงานการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 24-26 เมษายน, 2528 / คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Imprint นนทบุรี : ศูนย์บรรณสารสนเทศ, 2528
Descript 5, 169 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ห้องสมุดอัตโนมัติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)027.7 ก525รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)027.7 ก525รCHECK SHELVES
Political Science Library027.7 ก525รCHECK SHELVES
Veterinary Science LibraryZ675 .ท125ร 2528CHECK SHELVES