Authorดิวอี้, เมลวิล
Titleแผนการจัดหมู่หนังสือแบบทศนิยมฉบับย่อและดรรชนีสัมพันธ์ / เมลวิล ดิวอี้ ; จัดทำโดย แม้นมาส ชวลิต และ สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์
Imprint พระนคร : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 2499
Descript 100 หน้า

หนังสือ -- การวิเคราะห์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)025.4 ด37ผCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)025.4 ด37ผCHECK SHELVES