Authorการสัมมนาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ครั้งที่ 5 : 2529: : อุบลราชธานี)
Titleรายงานการสัมมนาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 3-5 กรกฎาคม 2529 / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Imprint กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2529
Descript 190 หน้า ; 29 ซม

SUBJECT

  1. การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ
  2. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- การวางแผน
  3. ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)380.5068 ก525รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)380.5068 ก525รCHECK SHELVES