Titleรายงานการฝึกงานการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษานอกระบบ ณ บ้านนางาม ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี / นิสิตปริญญาโท สาขาการศึกษาผู้ใหญ่ รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Imprint [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2529
Descript 199 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 29 ซม

การศึกษาผู้ใหญ่ -- ไทย การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- ไทย บ้านนางาม (อุดรธานี) -- ภาวะสังคม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)374.9593 ร451CHECK SHELVES