Authorพล แสงสว่าง
Titleอาชีพศึกษาและแนะแนวอาชีพ / โดย พล แสงสว่าง
Imprint ปัตตานี : โครงการผลิตตำรา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2529
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 103 หน้า : แผนภูมิ ; 26 ซม

อาชีพ การแนะแนวอาชีพ การว่างงาน -- ไทย การสมัครงาน การสัมภาษณ์ การศึกษาทางอาชีพ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)371.42 พ436อCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)371.42 พ436อCHECK SHELVES