Authorการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง เอกภาพการจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาค : (2529 ;
Titleเอกภาพการจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาค : โครงการสัมมนาทางวิชาการ, 6-7 กรกฏาคม 2529
Imprint [ชลบุรี] : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2529
Descript 162 หน้า : แผนภูมิ ; 27 ซม

กระทรวงศึกษาธิการ การศึกษาชนบท -- ไทย การพัฒนาการศึกษา การบริหารการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)371.207 ก525อCHECK SHELVES