Titleประมวญศึกษา. ภาค 1 โครงการศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ
Imprint [ม.ป.ท. : กระทรวง, 2464]
Descript 13 หน้า ; 21 ซม

SUMMARY

เป็นการรวบรวมบรรดากฎข้อบังคับกับระเบียบแบบแผนในกิจการแผนกศึกษา เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดการศึกษาได้ทราบและถือเป็นหลักปฏิบัติการต่อไป


กฎหมายการศึกษา -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection379.593 ศ311ปLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 2075 2464LIB USE ONLY