Authorนิพนธ์ ศศิธร
Titleรวมบทความวิชาการ การศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศไทย / นิพนธ์ ศศิธร
Imprint กรุงเทพฯ : โครงการตำรา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, 2524
Descript 141 หน้า : แผนภูมิ

การศึกษากับสังคม การศึกษา -- ไทย ปัญหาสังคม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)379.593 น36รCHECK SHELVES
Education Library : Curiculum Lab370.19 น36กIN REPAIR