Authorการประชุมสัมมนาเรื่อง การอุดมศึกษากับตลาดแรงงาน (2527 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Titleการอุดมศึกษากับตลาดแรงงาน : รายงานการประชุม ณ อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 20-21 กรกฏาคม 2527 / จัดโดย สมาคมการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้แห่งประเทศไทย
Imprint กรุงเทพฯ : กองวิชาการ ทบวงมหาวิทยาลัย, 2527
Descript 223 หน้า

การศึกษาขั้นอุดมศึกษา ตลาดแรงงาน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)378.593 ก485กCHECK SHELVES