Authorการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวางแผนปฏิบัติงาน โครงการอาสาพัฒนาชนบท (2526 กรุงเทพฯ)
Titleการวางแผนปฏิบัติงานโครงการอาสาพัฒนาชนบท ; สรุปและประเมินผลการประชุม ... / โดยทบวงมหาวิทยาลัย 6-9 ส.ค. 2526 ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษครแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2527
Descript 1 เล่ม หน้าไม่เรียงลำดับ

การพัฒนาชนบท นักศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)378.1989 ก474กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)378.1989 ก474กCHECK SHELVES