Titleความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา (เฉพาะโควต้าพิเศษ) / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [25--]
Descript 135 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ

สถาบันอุดมศึกษา -- การรับนักศึกษา การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)378.1057 ค1411คCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)378.1057 ค1411คCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)378.1057 ค1411คCHECK SHELVES
Population Information Centerม.63/ศวLIB USE ONLY