Authorอบรม สินภิบาล
Titleการศึกษานอกแบบเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชนบท / อบรม สินภิบาล
Imprint กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, [25--]
Descript 182 หน้า

การศึกษาผู้ใหญ่ ค่ายเยาวชน การพัฒนาชุมชน สื่อมวลชน การศึกษา -- จาไมกา การศึกษา -- ศรีลังกา การศึกษา -- อินโดนีเซีย การศึกษา -- อัฟกานิสถาน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)374.9 อ15กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)374.9 อ15กCHECK SHELVES