Authorสมบัติ มหารศ
Titleการประถมศึกษา (วิชาเอกและการศึกษา 310) / สมบัติ มหารศ
Imprint [ขอนแก่น, : โรงพิมพ์พระธรรมขันต์โอสถ, 2519]
Descript 463 หน้า : ภาพประกอบ

การศึกษา -- ไทย การศึกษาขั้นประถม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)372.9593 ส16กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)372.9593 ส16กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)372.9593 ส16กDISCARD