Titleการประถมศึกษาเพื่อปวงชนในประเทศไทย / [ศิริกาญจน์ โกสุมภ์ ... [และคนอื่น ๆ]
Imprint กรุงเทพฯ : กองวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2528
Descript 132 หน้า : แผนภูมิ ; 26 ซม

การศึกษาขั้นประถม -- ไทย การศึกษาพิเศษ

LOCATIONCALL#STATUS
Education Library372.001 ค1411กCHECK SHELVES