Authorบันลือ พฤกษะวัน
Titleหลักสูตรกับบูรณาการทางการสอน / บันลือ พฤกษะวัน
Imprint กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2524
Edition พิมพ์ครั้งที่ 3
Descript 192 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

การศึกษาขั้นประถม -- หลักสูตร การสอน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)372.19 บ115หCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)372.19 บ115หCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)372.19 บ115หCHECK SHELVES