Authorการสัมมนา การวิจัยประสิทธิภาพของโรงเรียนประถมศึกษา (2520 : ชลบุรี)
Titleการวิจัยประสิทธิภาพของโรงเรียนประถมศึกษา : รายงานการสัมมนา ณ พัทยา 3-5 สิงหาคม 2520 / จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2521
Descript 148 หน้า : ภาพประกอบ

การศึกษาขั้นประถม การศึกษา -- วิจัย โรงเรียนประถมศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)372.1 ก27รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)372.1 ก27รCHECK SHELVES