Authorวรรณา เจียมทะวงษ์
Titleทักษะพื้นฐานของการผลิตสื่อการสอน / โดย วรรณา เจียมทะวงษ์
Imprint กรุงเทพฯ : ดวงดีการพิมพ์, 2528
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงแก้ไข
Descript 135 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม

สื่อการสอน การสอนด้วยสื่อ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)371.32 ว267ทCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)371.32 ว267ทCHECK SHELVES
Education Library371.3078 ว177ทCHECK SHELVES
Education Library371.3078 ว177ท3CHECK SHELVES