Titleสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแบบทดสอบ โครงการพัฒนศึกษาอาเซียน 2523-2528 / [ผู้เรียบเรียง, อุทุมพร จามรมาน]
Imprint [กรุงเทพฯ] : ศูนย์พัฒนาศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย กองวิเทศสัมพันธ์ ทบวงมหาวิทยาลัย, 2528
Descript 50 หน้า ; 34 ซม

โครงการพัฒนาแบบทดสอบ ข้อสอบ การวัดผลทางการศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)371.26 ส356CHECK SHELVES