Titleรายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการวางแผนการศึกษาระดับจังหวัด
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, (2528)
Descript 108 หน้า

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการวางแผนการศึกษาระดับจังหวัด การวางแผนการศึกษา การศึกษา -- ไทย การพัฒนาชนบท -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ร451CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ร451CHECK SHELVES