Titleรายงานผลการวิจัย โครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2526
Descript 71 หน้า

การพัฒนาการศึกษา การวางแผนการศึกษา การศึกษา -- ไทย -- อุบลราชธานี อุบลราชธานี -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร อบCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร อบCHECK SHELVES