Titleรายงานผลการวิจัย การวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดปัตตานี / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2526
Descript 146 หน้า : แผนที่

การพัฒนาการศึกษา การวางแผนการศึกษา การศึกษา -- ไทย -- ปัตตานี ปัตตานี -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร ปนCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร ปนCHECK SHELVES