Titleรายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2524
Descript 47 หน้า : แผนที่

การศึกษา -- ไทย -- กำแพงเพชร การพัฒนาการศึกษา การวางแผนการศึกษา กำแพงเพชร -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร กพCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร กพCHECK SHELVES