Titleรายงานสรุปผลการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี / โครงการวิจัยร่วมระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงศึกษาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [25--]
Descript 37 หน้า

การพัฒนาการศึกษา การศึกษา -- ไทย นโยบายการศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411รCHECK SHELVES