Authorสุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
Titleตัวแปรเกี่ยวกับนักเรียน ครู โรงเรียน และสภาพท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับความสามารถพื้นฐานของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก / สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2527
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6603
Descript 67 หน้า

การศึกษาขั้นประถม -- การวางแผน นักเรียน -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.19341 ส877ตCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.19341 ส877ตCHECK SHELVES
Education Library : Research Collection372.011 ส4711ตCHECK SHELVES