Authorวีระวัฒน์ อุทัยรัตน์
Titleรายงานการวิจัยเรื่อง ลักษณะและความต้องการเกี่ยวกับระบบการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาภาคตะวันออกของประเทศไทย = Aspects and needs concerning the educational system for promoting the development of eastern Thailand / วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์
Imprint [กรุงเทพฯ] : จุฬาฯ, 2526
Descript (5), 78 แผ่น : แผนที่, แผนภูมิ ; 28 ซม

การศึกษา -- ไทย (ภาคตะวันออก) กำลังคน การศึกษากับสังคม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.1934 ว848รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.1934 ว848รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.1934 ว848รCHECK SHELVES
Education Library : Research Collection370.19 ว37ลCHECK SHELVES
Education Library : Research Collection370.19 ว37ลCHECK SHELVES
Population Information Centerม.31/วลLIB USE ONLY
Social Research Institute Library370.1934 ว848รLIB USE ONLY