Titleการศึกษาวิจัยปัญหาการติดยาแก้ปวดลดไข้หรือยาอื่น ๆ ใน (กรรมกร) โรงงานอุตสาหกรรม / โดย ภักดี โพธิศิริ ... [และคนอื่นๆ]
Imprint กรุงเทพฯ : กองวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2526
Descript 135 หน้า : ภาพประกอบ

ยาระงับปวด การติดยาเสพติด

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)362.293 ค124กกCHECK SHELVES