Authorปรีชา ศรีวาลัย
Titleเสืออากาศอังกฤษในยุทธการบริเตน / ปรีชา ศรีวาลัย
Imprint กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, [25--]
Descript 210 หน้า : ภาพประกอบ

สงครามโลก ค.ศ. 1939-1945 -- อังกฤษ อังกฤษ -- กองทัพอากาศ เยอรมนี -- กองทัพอากาศ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)358.414742 ป468สCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)358.414742 ป468สCHECK SHELVES