Titleประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ ภาค 7 ตอนพระรามประชิตลงกา
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์จันทนะผะลิน, 2473
Connect tohttp://www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra56_0256
Descript ก-ฆ, 47 หน้า : 19 ซม

SUMMARY

กระบวนแต่งคำพากย์รามเกียรติ์นั้นมีสองอย่าง อย่างหนึ่งเปนคำพากย์ยาวคล้ายกับเอารามเกียรติ์มาแต่งเป็นฉันท์ติดต่อกันเรื่อยไป ไม่ได้แต่งเป็นชุด อีกอย่างหนึ่งเป็นคำพากย์สั้น แต่งเรื่องเฉพาะตอนหนึ่งหนึ่งหรือเฉพาะบท สำหรับประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ ภาค 7 ตอนพระรามประชิดลงกานี้ เป็นคำพากย์ยาวแต่นำมาพิมพ์เพียงตอนเดียวเท่านั้น


รามเกียรติ์

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 895.911 ร26ป ภ.7LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 895.911 ร26ป ภ.7LIB USE ONLY