Titleโคลงอมรา ฉบับอักษรธรรมล้านนา / อุดม รุ่งเรืองศรี, ปริวรรต-จัดทำ
Imprint เชียงใหม่ : ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, 2529
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 21, 28 หน้า ; 28 ซม

วรรณกรรมพื้นบ้านไทย (ภาคเหนือ) วรรณกรรมไทย (ภาคเหนือ)

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 คอ969CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 คอ969CHECK SHELVES
Arts LibraryPL4221 อ244คCHECK SHELVES