Titleประชุมศิลาจารึก. ภาคที่ 5 ประมวลจารึกอักษรไทย ภาพลายเส้นจำหลักบนแผ่นหิน เกี่ยวกับเรื่องชาดกต่าง ๆ ในชาดกห้าร้อยชาติที่ประดับไว้ในเจดีย์วัดศรีชุม สุโขทัย / โดย คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี
Imprint กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมหนังสือตามแนวพระราชดำริ, 2526
Descript 130 หน้า : ภาพประกอบ

ศิลาจารึก ชาดก

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryCN1220 ป171 ภ.5 2526CHECK SHELVES