Authorกรมการศาสนา
Titleโครงการส่งเสริมการสมาทานศีลฟังธรรมที่วัดของข้าราชการ ครู-อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ในวันหยุดราชการหรือหยุดเรียนตามปกติ และ พระธรรมเทศนาบางเรื่องในโครงการส่งเสริมให้ข้าราชการฟังธรรมที่วัดในวันหยุดราชการ
Imprint กรุงเทพฯ, 2526
Descript 97 หน้า

ธรรมะกับชีวิตประจำวัน

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackBQ4055 ก227คCHECK SHELVES